Altinget

Islands Alting er på én gang landets ældste og øverste institution. Altinget blev indstiftet på Tingvellir i år 930, og den begivenhed markerer oprettelsen af den gamle islandske fristat. Altinget udgør en ubrudt tråd i det islandske folks historie, og det er grundpillen i landets forfatning.

Ifølge republikkens grundlov ligger den ene af statsmagtens tre dele, den lovgivende magt, hos Altinget og Islands præsident i forening.

Det parlamentariske princip indebærer at regeringen arbejder i forlængelse af Altingets vilje. Desuden styrer Altinget statens finanser, så dets indflydelse på den udøvende magt er betydelig. Endelig udpeger Altinget medlemmer i vigtige bestyrelser og udvalg under staten.

På  Altingets hjemmeside findes diverse grundinformationer om det islandske parlament.

Thinghus