7.1.2018

DANSK - ISLANDSK FOND

DANSK-ISLANDSK FOND

Fondet modtager ansøgninger løbende og uddeler i almindelighed økonomisk støtte to gange årligt, i maj og i november. Faste ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober.

Formål

Fondet skal virke for styrkelse af de kulturelle og intellektuelle forbindelser mellem Danmark og Island, arbejde for at fremme islandsk forskning og videnskab samt give støtte til islandske studerende ved danske universiteter og højere læreanstalter. Fondet støtter også studie- og forskningsophold på Island, eksempelvis i forbindelse med udveksling og feltarbejde. Derudover har fondet ydet støtte til forskellige kulturelle projekter, herunder bogudgivelser, litteraturfestivaler samt musik- og teaterprojekter.  

Fondet disponerer årligt over cirka 60.000. DKK, som er afkast af den én gang fastsatte kapital.

Ansøgningerne behandles af fondets bestyrelse.

Ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober. Ansøgning om støtte til islandske studerende i forbindelse med uddannelse ved danske universiteter eller andre institutioner skrives på særligt skema, der kan rekvireres ved henvendelse til nedenstående adresse/telefon. Derudover kan ansøgningsskema også rekvireres via nedenstående mailadresse.

På forhånd mange tak.
 
Venlig hilsen
Erik Skyum-Nielsen
Bestyrelsesformand


Baggrund

Dansk-Islandsk Forbundsfond er oprettet ved kgl. stadfæstet fundats af den 15. marts 1920 i henhold til den dansk-islandske forbundslov af den 30. november 1918 i forbindelse med Islands selvstændighed. Da bestemtes i § 14 at der til hvert af universiteterne i Reykjavik og København skulle henlægges en fond på 1 million DKK til at styrke den åndelige forbindelse mellem landene. Fundatsen og navnet er ændret ved kgl. stadfæstelse 7.2.1951, efter forbundslovens ophævelse.

En dansk-islandsk kommission tog sommeren 1918 i Reykjavik stilling til forfatningssagen, det islandske flag og gamle krav til erstatning blandt andet for jorder, der ved reformationen var overtaget af kronen, og for skader voldt af den kgl. monopolhandel. I løsningen indgik kulturfondene. Det blev fra dansk side understreget, at de var en tak for de åndelige værdier, man havde fået fra Island. Fondene skulle give støtte til islandsk litteratur og forskning i Danmark, til oversættelser og til foredrag. Dette gjaldt også danskeres studier i nye og gamle islandske forskningsgrene. Fondene var ikke kun tænkte for universiteterne, og det var en dansk folkesag, at disse penge anvendes på formålstjenlig måde.

Kontakt

Adresse:

Dansk-Islandsk Fond
c/o Erik Skyum-Nielsen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 2
2300 København K


Telefon: 35 32 93 08
E-Mail: danskislandskfond@mail.dk